Month: Czerwiec 2015

Prawo bycia zapomnianym w internecie

Gavel, auction, lawyer.
Trybunał Sprawiedliwości (TS) 13 maja 2014 r. wydał nie­zwykle ważny dla ochrony praw poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych wyrok w sprawie pomiędzy Google Spain SL i Google Inc. a Agencia Espanola de Protecctón de Datos (hiszpańską agencją ochrony danych) i M. Costeją G

Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji…

event 5
Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci elektrowni wiatrowej W ostatnim czasie nasza Kancelaria zajmowała się tematyką stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci