Day: Luty 20, 2017

3 mln zł dotacji dla projektu farmy fotowoltaicznej

solar_money
Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej Naszego klienta pozyskała ponad 3 mln złotych pomocy unijnej na budowę farmy fotowoltaicznej, w ramach Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regional