3 mln zł dotacji dla projektu farmy fotowoltaicznej

3 mln zł dotacji dla projektu farmy fotowoltaicznej

solar_money

Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej Naszego klienta pozyskała ponad 3 mln złotych pomocy unijnej na budowę farmy fotowoltaicznej, w ramach Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2

Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki otrzymanej przez naszego klienta dotacji, rozwinie on prowadzoną działalność o nową branże i
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w województwie. W chwili obecnej Kancelaria prowadzi obsługę prawną inwestycji w zakresie udzielenia zamówienia na realizację inwestycji pod klucz oraz rozliczenia
dotacji.

Jeżeli posiadacie Państwo projekty inwestycyjne z branży OZE (biomasa, biogaz, fotowoltaika, energetyka wiatrowa, energetyka wodna) zapraszamy do współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na jego realizację.