Budowa farmy fotowoltaicznej

Budowa farmy fotowoltaicznej

solar

Kancelaria na zlecenie swojego klienta przygotowała, w sposób kompleksowy, projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. W ramach usługi prawnej, kancelaria doradzała klientowi przy wyborze gruntu pod inwestycję oraz wynegocjowała korzystne warunki umowy dzierżawy nieruchomości.

Kancelaria poprowadziła również z sukcesem negocjacje umowy przyłączeniowej z właściwym operatorem i umowy sprzedaży energii elektrycznej. Reprezentowała również Inwestora przed organami administracji publicznej, w zakresie uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

W styczniu 2017 roku, Kancelaria uzyskała dla inwestycji promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W chwili obecnej prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestycji budowlanej.