Aktualności

3 mln zł dotacji dla projektu farmy fotowoltaicznej

solar_money
Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej Naszego klienta pozyskała ponad 3 mln złotych pomocy unijnej na budowę farmy fotowoltaicznej, w ramach Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regional

Budowa farmy fotowoltaicznej

solar
Kancelaria na zlecenie swojego klienta przygotowała, w sposób kompleksowy, projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. W ramach usługi prawnej, kancelaria doradzała klientowi przy wyborze gruntu pod inwestycję oraz wynegocjowała korzystne warunki umowy dzierżawy nieruchomości. Kancelaria popr

Sprawy odszkodowawcze

Court-Cases
Kancelaria już po raz kolejny pomogła osobom, które straciły najbliższego członka rodziny w wyniku wypadku komunikacyjnego, w dochodzeniu od ubezpieczyciela, na drodze postępowania sądowego,  roszczeń m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członk

Prawo bycia zapomnianym w internecie

Gavel, auction, lawyer.
Trybunał Sprawiedliwości (TS) 13 maja 2014 r. wydał nie­zwykle ważny dla ochrony praw poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych wyrok w sprawie pomiędzy Google Spain SL i Google Inc. a Agencia Espanola de Protecctón de Datos (hiszpańską agencją ochrony danych) i M. Costeją G

Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji…

event 5
Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci elektrowni wiatrowej W ostatnim czasie nasza Kancelaria zajmowała się tematyką stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci