Sprawy odszkodowawcze

Sprawy odszkodowawcze

Court-Cases

Kancelaria już po raz kolejny pomogła osobom, które straciły najbliższego członka rodziny w wyniku wypadku komunikacyjnego, w dochodzeniu od ubezpieczyciela, na drodze postępowania sądowego,  roszczeń m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny czy odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. W ostatnio prowadzonej sprawie ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił kwotę 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po stracie osoby najbliższej, zaś w wyniku działania Kancelarii doszło do zasądzenia i wyegzekwowania  na rzecz Klienta kwoty w wysokości 90.000 zł.

Zespołowi Kancelarii ponownie udało się pomóc  osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym w uzyskaniu należnych świadczeń od ubezpieczyciela. W sprawie ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił m.in. kwotę 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek wypadku. Natomiast  w wyniku działania Kancelarii doszło do zasądzenia i wyegzekwowania  na rzecz Klienta kwoty w wysokości 140.000,00 zł (stu czterdziestu tysięcy złotych) tytułem dalszej kwoty zadośćuczynienia, kwoty w wysokości 46.000,00 zł (czterdziestu sześciu tysięcy złotych) tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby oraz po 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie tytułem bieżącej renty na zwiększone potrzeby. Nadto w sprawie poprowadzonej przez Kancelarię doszło do ustalenia przez Sąd odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki wypadku mogące wystąpić u poszkodowanego w przyszłości.